h1

Ikrar Syawwalan Bahasa Jawa 1434 H

August 14, 2013

Contoh ikrar syawwalan yang bisa diperbaiki menurut keperluan, sebagaimana penulis isi dengan tema yang sama di tahun 1433 H:

IKRAR SYAWWALAN
Assalamu’alaikum Wr. Wb Astaghfirullahal’adhim Astaghfirullahal’adhim Astaghfirullahal’adhim Salam rahayu, kawilujengan soho barokah mugi tansah kajiwo kasariro dumateng panjenengan sedoyo dalah kulo. Kepareng matur wonten ngarsanupun panjenengan ingkang kulo mulyaaken. Kaping setunggal, kulo ngaturaken sugeng Riyadi Fitri warsa sewu sekawanatus tigang dasa … Hijriyah. Ja’alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu ‘amin wa antum bikhoirin taqobbalallau minna wa minkum taqabbal ya Allah ya Karim. Sungkem pangabektos kagem poro luhur poro pinisepun poro sesepuh poro ajisepuh soho ingkang kasepuhaken, salam taklim katur sesami lan ingkang kaleres anem saking kulo. Kaping kalihipun, ngaturaken sedoyo kalepatan kulo ingkang kanyoto lan ingkang kulo batos, wiraos kulo, atur kulo, tuwin lelampahan kulo, solah bowo kulo ingkang nerak paugeran agami lan toto krami dumateng panjenengan, kulo nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami, saha nyuwun dipun khalalaken. Kanthi lego lan lilo kulo paring pangapunten, manawi wonten kalepatan panjenengan dumateng kulo. Sumonggo kulo derekaken sesarengan nyuwun pangapunten dumateng Allah SWT Ingkang Moho Mirah lan Moho Welas Asih, mugi-mugi sedoyo kalepatan panjenengan dalah kalepatan kulo ingkang mahanani angsal pangapunten saking Allah SWT. Kaping tiganipun, monggo sesarengan dongo dinongo amrih panjenengan lan kula, mugi-mugi tansah pikantuk pitedah soho daya kekiyatan ingkang mahanani saged nindakaken jejibahan, soho saged nebihi awisan-awisan agami lan toto krami, minangka abdi dalem Allah Ingkang Maha Agung, minangka abdi nagari, soho abdi masyarakat, kanti leres lan mindak sae. Ing wasana mugi-mugi dadosaken keluarga kulo lan keluarga panjenengan, keluarga ingkang sakinah mawaddah wa rahmah, bejo ndonya lan beja akhirat, amin allahumma amin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Suasana masih di bulan Syawwal 1434 H kali ini penulis juga menghaturkan maaf kepada semua saudara tetangga sahabat rekanan dan kolega serta handai taulan dan kepada semua saja yang baik sengaja maupun tidak sengaja penulis berbuat dholim dan aniaya mohonlah kiranya semuanya saja membuka pintu maaf kepada penulis. Semoga Allah selalu memberi dan membuka jalan yang terbaik untuk kita semua sehingga kita dapat kembali kepada Allah SWT dalam kondisi yang khusnul khotimah. Amin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: