h1

Hudaibiyah dan Kandang Unta Sebelum Umrah Sunnah

November 5, 2012

Agenda hari ini umrah sunnah dengan mengambil miqat di Hudaibiyah dan sebelumnya mampir ke kandang unta untuk membeli susu unta. Turun ke lobi pondokan tepat pukul 07.00 dengan mengenakan pakaian ihram, tiga bis full ac siap mengangkut kami ke Hudaibiyah, di tengah perjalanan nampak tugu batas tanah haram di jalan raya Jedah, kemudian berhenti di dekat kandang unta kami turun dari bis memperhatikan unta di kandang dan kami membeli susu unta satu botol kecil lima real tetapi minumnya nanti setelah di pondokan, khawatir jika langsung diminum terus ingin buang air besar. Setelah shalat sunat di masjid Hudaibiyah, bis meluncur ke masjidil haram, mengantar kami yang akan thawaf dan sai. Allahumma zid hadzal baita takdziman wa takriman watasyrifan wa mahabbatan wa zid man zarahu mimman hajjahu wa takmarahu takriman wa takdziman wamahabbatan wa birran. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu Akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahi al’aliyyil adhim. Allahumma imanambika watashdiqan bikitabika wawafaan bi’ahdika wattiba’an lisunnati nabiyyika Muhammadin Shallallahu ‘alaihi wa salam. Allahumma inna hadzal harama haramuka wal balada baladuka wal amna amnuka wal ‘abda ‘abduka ji’naka min biladin ba’idatin bidzunubin katsiratin faghfirlana dzunubana wakaffir ‘anna sayyiatuna watawaffana ma’al abrar. Allahumma inni asaluka ridlaka wal jannah wa a’udzubika min sakhatika wannar. Allahummajalhu umratan mabrurotan wa sakyan masykura wa danban maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur, washallallahu ‘ala Muhammadin wa ‘ala alihi washshahbihi wasallam. Labbaikallahumma labbaik labbaika la syarikalaka labbaik innalhamda wannikmata laka wal mulk la syarikalak. Allahummaghfir warham wa’fu watakarram watazawwaj innaka ta’lam wa la na’lam innaka antaAllahu al A’azzu wa al Akram. Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina ‘adzabannar waadkhilnal jannata ma’al abrar Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal ‘alamin. Amin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: