h1

Selamat Ulang Tahun Emas

December 17, 2011

Genap lima puluh tahun usia perkawinan bapak H. MS Sjamsudimuljo dan ibu Sumarjati yang hari ini dirayakan di gedung Sidomukti Kadipaten teriring do’a semoga terbina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan diberkahi Allah SWT. Beliau melangsungkan akad nikah di KUA kecamatan Jetis Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1961 dan saat ini dikaruniai lima orang putra semuanya sudah berkeluarga yaitu Tomi Nursamsu Mardisusanto (Yogyakarta); Dodik Samsu Hidayat (Bekasi); Yusi Prihanto Kurniawan (Purwokerto); Evi Nursamsiyati (Cikarang Baru); dan Deni Samsu Rachmanto (Pekalongan). Selamat mangayubagya pengetan perkawinan emas semoga semua putro wayah menjadi putra dan putri yang shalih dan shalihah, amin.

Di bawah ini sebagai contoh sambutan tuan rumah yang punya hajat shahibul bait atau shahibul hajat dalam bahasa jawa dan dapat disempurnakan sesuai dengan lingkungan dan audien yang ada.

BismillahirrahmanirrahimAssalamu’alaikum Wr. Wb.

Muqaddimah (Waidz Taadzdzana Rabbukum Lain Syakartum Laazidannakum wa Lain Kafartum Inna ‘Adzabi Lasyadid)

Sagung poro tamu undangan inkang kulo mulyaaken

Muji syukur wonten ngarso dalem Allah SWT ingkang Moho Kuwaos lan ingkang paring samudayanipun dumateng kulo panjenengan sami.

Shalawat ugi salam katetepaken kagem junjungan kita nabi Agung Muhammad SWA sumrambah dumateng keluarga, shahabat lan sedoyo penderekipun.

Keparengo kulo matur wonten mriki menongko talanging boso sulih sariro saking bopo H.M.S. Sjamsudimuljo soho Ibu Sumarjati.

  1. Ngaturaken pambagyoharjo lan sugeng rawuh wonten gedung pasamuhan Sidomukti meniko, anggenipun poro rawuh saged nglodangaken kawontenan kagem hangrawuhi undangan tasyakuran saking kulo.
  2. Atur uningo bilih anggen kulo sesarengan mbangun bale griyo ngantos dinten meniko sampun jangkep 50 tahun. Dipun milai akad nikah lan ijab qobul kulo wonten KUA Kecamatan Jetis rikolo tanggal 17 Desember 1961. Milo meniko kulo ngaturaken layang uleman dumateng poro rawuh kagem mangayubagyo anggen tasyakuran pengetan jangkep 50 tahun meniko ingkang asring dipun westani perkawinan emas, lan ugi nyuwun paring dongo pangestu dumateng kulo lan sedoyo putro wayah.
  3. Alhamdulillahirabbil’alamin, Allah SWT sampun paring amanah dumeteng kolo gangsal putro lan sedanten sampun mentas soho sampun kagungan putro. Putro kaping setunggal Ir. H. TOMI NURSYAMSU MARDISUSANTO ingkang pidalem wonten Ngayogyakarto. Putro kaping kalih Ir. DODIK SAMSU HIDAYAT ingkang kagungan griyo wonten Bekasi. Putro kaping tigo YUSI PRIHANTO KURNIAWAN, SE ingkang pilenggah wonten Purwokerto. Putro kaping sekawan EVI NURSAMSIYATI, SH ingkang lenggah wonten Cikarang Baru, lan putro ragil DENI SAMSU RACHMANTO, MM ingkang griyanupun wonten Pekalongan. Kanti pangajab mugi-mugi sedoyo saged mbangun bale griyo ingkang sakinah mawaddah wa rahmah, lan sedoyo putro wayah dadoso putro ingkang shalih lan sholihah, saha migunani kagem agami nusa lan negari. amin Allahumma amin.
  4. Milo saking meniko kulo ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpo pepindan dumateng sagung poro rawuh ingkang sampun saged hangrawuhi undangan kulo dinten meniko.
  5. Selajengipun, punopo kemawon ingkang saged ngenteng-entengi anggen kulo ngawontenaken tasyakuran meniko, saking sagung poro tamu, saking poro konco, saking poro pramuladi, sepisan malih kulo ngaturaken gunging panuwun tanpo pepindan, lan mugi-mugi kemawon Allah SWT paring lelintu ingkang langkung prayogi dumateng sedayanipun.
  6. Lan manawi samangke sampun sami paring dongo pangestu mawi jawad asto, poro tamu kulo aturi anggrahapi pasogatan ingkang sampun cumawis arupi daharan lan unjukan kanti mardiko, lan manawi sagung poro tamu sampun kapenggalih cekap anggenipun anggrahapi dhaharan lan unjukan lan badhe kondur, kulo namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi-mugi rahayu ingkang tansah pinanggih.
  7. Mekaten ingkang saged kolo aturaken inggih awit asmanipun sulih sariro saking bopo H.M.S. SJAMSUDIMULJO soho ibu SUMARJATI menawi wonten bab-bab utawi samukawis ingkang mboten mranani mugi-mugi sagung poro tamu undangan mboten kirang ing pamengku.
  8. Kulo pribadi anggenipun matur temtu wonten kekiranganipun milo kulo pribadi nyuwun gunging pangaksomo.
  9. Billahittafiq wal hidayah Allahummahdinasysyirotol mustaqim Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: