h1

Sambutan Lelayu

March 2, 2011

Sudah menjadi kebiasaan manakala ada orang meninggal saat upacara pemberangkatan pemakaman jenazah ada acara, khusus di wilayah njeron beteng kraton Ngayogyakarta disebut dengan “upacara bidaling layon”. Khusus di wilayah njeron beteng kraton Ngayogyakarta biasanya yang mewakili masyarakat adalah dari RW(ketua RW) atau dari kelurahan (Lurah) atau dari kecamatan (Camat) atau seseorang yang diminta untuk memberi sambutan. Memang jika belum terbiasa dengan menggunakan bahasa Jawa agak sungkan menggunakannya, sehingga beberapa kali penulis saksikan saat sambutan saat upacara bidaling layon sambutan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun masih banyak yang tetap menggunakan bahasa Jawa. Untuk berbagi pengalaman saja selama penulis menjadi ketua RW sering kali diminta untuk mewakili masyarakat dalam sambutan mewakili masyarakat. Dan yang terpenting untuk dapat disampaikan adalah jasa, kebaikan, hal yang menjadi contoh dari yang meninggal ketika masih hidup, seperti almarhum/ah ketika hidupnya gemar membatu tetangga dan saudara, rajin bekerja dan beribadah, dermawan, tidak pernah marah/menyakiti keluarga dan tetangga, berhasil dalam mendidik anak menjadi anak yang shaleh dan shalehah dan masih banyak lagi. Sehingga mu’azziyin-muazziyat merasa kehilangan seorang teladan dan panutan dalam masyarakat. Mendo’akan untuk almarhum smoga diterima amal perbuatannya dan diampuni dosa kesalahannya. Keluarga yang ditinggalkan almarhum tetap tabah tetap kuat iman dan Islamnya, dan segera menjalankan tugas harian seperti biasanya. Sebab itu di bawah ini akan penulis paparkan sebagai contoh sambutan mewakili masyarakat dalam upacara budaling layon dalam bahasa Jawa untuk jenazah Muslim/Muslimah. Bisa saja teks berikut diubah sesuai dengan kondisi yang ada.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Qod qolallahu ta’ala A’udzubillahi minasysyaithanirrajim Walanabluwannakum bisyaiin minal khoufi wal ju’i wanaqsimminal amwali wal anfusi watstsamarat wa basysyirishshabirin. Alladzina idza ashabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.

Poro asung bela sungkawa ingkang minulyo

Muazziyin muazziyat ingkang tansah kulo mulyaakaen

Khususipun dumateng keluarga lan ahli waris ingkang nandang duhpito ingkang kulo tresnani

Keparengo kulo matur minongko sulih sariro saking sedoyo muazziyin muazziyat wonten mriki kulo nyuwun lilo lan ikhlasipun

Monggo kita sareng-sareng muji lan ngabekti dumateng Allah ingkang Moho Kuwaos ingkang sampun paring kalodangan dumateng kulo panjenengan sami ingkang mahanani kita sedoyo saged paring pakhurmatan ingkang pungkasan dumateng almarhum/almarhumah ….

Solawat ugi salam katetepno dumateng junjungan kita nabi agung Muhammad SAW murakabi dumateng sedoyo keluarga lan shahabatipun, mekaten ugi dumateng sedoyo penderekipun kalebet kulo lan panjenengan sami ingkang kita wantu-wantu shafa’atipun benjang dinten kiamat, amin.

Sampun kita mangertosi bilih almarhum/almarhumah … sampun kondur wonten ngarsanipun Allah SWT, lan sedoyo warga RW 13 Kelurahan Kadipaten kampung Rotowijayan kraos kecalan satunggalipun wargo pilihan inggih almarhum/almarhumah … ingkang naliko gesangipun kathah paring pambiantu dumateng tinggo tepalih, lan sregep anggenipun ngibadah shalat jama’ah wonten masjid, sampun saget gulo wentah putro wayah sahingga sedoyo saged mentas sinau lan makaryo kanthi sae lan dados lare ingkang shalih lan shalihah (diutarakan kebaikan atau keistimewaan yang baik dari almarhum/almarhumah). Milo saking meniko sedoyo asung belo sungkowo ngaturaken raos belo sungkowo tandes wonten ing manah, kanthi panjurung dongo mugi-mugi almarhum/almarhumah … katampi kanthi sae wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi khusnul khotimah, dipun tampi amal kesaenanipun lan dipun apunten soho dipun lebur dosa kalepatanipun lan amanggihi karahayon-karaharjan sak lami-laminipun wonten jannatunna’im amin allahumma amin. Soho sedoyo keluarga lan putro wayah ingkang tinilar dipun paringi teteg tetep iman lan Islamipun, ingkang mahanani sedoyo keluargo lan putro wayah ingkang tinilar saged enggal-enggal ngayahi pakaryan kados bendintenipun senaoso nandang duhpito. Kulo pribadi anggenipun matur temtu wonten kekiranganipun mugi-mugi para muazziyin muazziyat paring samudra pangaksomo. Billahittaufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sedangkan untuk sambutan mewakili keluarga yang sedang terkena musibah sebagai contoh saja disini bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang sesuai:

Assalamu’alaikum …

Walabluwannakum …
Sagung mu’azziyin muazziyat ingkang kulo mulyaaken

Keparengo kulo matur wonten mriki minongko sulih sariro saking keluargo almarhumah ibu Hadi Suja’i

Kaping setunggal monggo sesarengan memuji wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring sedayanipun dumateng kulo panjenengan sami sahinggo kita saged paring pakhurmatan ingkang pungkasan kagem almarhumah ibu Hadi Suja’i.

Shalawat ugi salam mugi-mugi katetepaken dumateng junjungan kita nabi agung Muhammad SWT sumrambah dumateng keluarganipun, shahabatipun, lan sedoyo penderrekipun kalebet kulo panjenengan sami ingkang kita wantu-wantu syafa’atipun wonten yaumul qiyamah samangkeh.

Keluargo lan putro wayah ngaturaken pambagya harjo dumateng poro lenggah muazziyin lan muazziyat amargi poro langgah karoyo-royo dumugi papan meniko nderek paring donga pangestu lan pakhurmatan inking pungkasan dumateng almarhumah.

Kulo inggih asmanipun keluarga ugi ngaturaken lan nyuwunkaken gunging pangapunten manawi almarhumah ibu Hadi Suja’i naliko gesangipun wonten ucapan tindak tanduk lan solah bowo ingkang mboten mranani dumateng muazziyin lan muazziyat .

Selajengipun sedoyo keluarga lan putro wayah ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpo upami dumateng poro muazziyin muazziyat ingkang sampun paring dongo pangstu lan paring pambiyantu arupi punopo kemawon ingkang saged ngenteng-entengi bot repotipun anggen keluargo lan putro wayah ingkang nembe nandang duhpito meniko.

Mugi-mugi kemawon punopo ingkang sampun dipun aturaken dumateng keluarga arupi punopo kemawon kala wau angsal lelintu ingkang langkung prayogi saking Allah SWT ingkang Moho Kuwaos.

Lan manawi almarhumah ibu Hadi Suja’i kagungan ingkang gegayutan kalayan hak-hak Adam arupi sambet sinambet kalayan poro muazziyin lan muazziyat kulo aturi enggal rerembagan langsung dumateng keluarga, hananging manawi poro muazziyin lan muazziyat lilo lan ngikhlasaken dumateng almarhumah ibu Hadi Suja’I amargi sesambetan kala wau, keluarga ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpo pepindan.

Almarhumah ibu Hadi Suja’I badhe kasareaken wonten pasarean Krapyak

Milo manawi poro asung belo sungkowo wonten kalodangan wekdal kasumanggaaken nyampurnaaken anggen ta’ziyah dumugi pasarean, lan sampun kasamektaaken bis kagem poro asung belo sungkowo.

Hananging manawi poro asung pambelo sungkowo wonten keperluan sanes lan badhe kondur, keluargo namung saged ngaturaken sugeng kondur, lan mugi rahayu ingkang pinanggih.

Kulo pribadi anggenipun matur temtu wonten kalepatanipun mugi-mugi sedoyo poro asung pambelo sungkowo mboten kirang ing pamengku

Billahittafiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: