h1

Tahajud di Tengah Malam

October 6, 2010

Setelah Ramadhan 1431 H meninggalkan kaum muslimin dan mukminin, kini berada di hampir penghujung bulan Syawwal. Masihkah kita terbiasa bangun di tengah malam untuk shalat Tahajud? “Waminallaili fatahajjad bihi nafilatallaka ‘asa ayyab’asaka rabbuka maqamammahmuda” firman Allah dalam surah al-Isra'(Bani Israil) ayat 79 yang terjemahannya; “Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” Marilah jika kaum mukminin dan muslimin sempat dan sehat kita dirikan shalat tahajud pada tengah malam. Semoga Allah mengangkat derajad kita yang mau shalat tahajud di tengah malan pada tempat yang terpuji sebagaimana difirmankan Allah dalam ayat di atas. Amin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: